Máy kiểm tra bàn phím trực tuyến

Kiểm tra các phím của bàn phím trực tuyến của bạn easiliy

Click here for mac keyboard testing

Esc
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
PrtSc
Insert
Del
~

`

!

1

@

2

#

3

$

4

%

5

^

6

&

7

*

8

(

9

)

0

_

-

+

=

Tab

Q

W

E

R

T

Y

U

I

O

P

{

[

}

]

|

\

Capslock

A

S

D

F

G

H

J

K

L

:

;

"
'

Enter

Shift

Z

X

C

V

B

N

M

<

,

>

/

?

/

Shift

Ctrl

Fn

Alt
Spacebar
Alt
Ctrl
PgUp
PgDn
Home
Num

Lock

/
*
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
.
End
-
+
Enter

please open this in minimum 900px screen .


Dễ sử dụng

Dễ sử dụng

Công cụ kiểm tra bàn phím của chúng tôi rất đơn giản và chỉ cần vài cú nhấp chuột để hoàn thành thao tác.

Thân thiện với người dùng

Thân thiện với người dùng

Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ chuyên gia nào để kiểm tra bàn phím, công cụ của chúng tôi được tạo ra cho tất cả mọi người.

Bảo mật Guranteed

Bảo mật Guranteed

Tất cả dữ liệu của bạn được mã hóa và bảo mật bằng giao thức HTTPS, chỉ bạn mới có thể truy cập dữ liệu của mình trong khi kiểm tra bàn phím.

Không cài đặt

Không cài đặt

Công cụ kiểm tra bàn phím của chúng tôi hoàn toàn trực tuyến và không yêu cầu bạn tải xuống bất kỳ phần mềm bổ sung nào trên thiết bị của mình.

Miễn phí

Miễn phí

Công cụ kiểm tra bàn phím của chúng tôi không tính phí cho bạn một xu duy nhất để kiểm tra bàn phím của bạn.

Hoàn toàn trực tuyến

Hoàn toàn trực tuyến

Công cụ kiểm tra bàn phím của chúng tôi hoàn toàn dựa trên trình duyệt, bạn có thể truy cập ở mọi nơi, bất cứ lúc nào.

how to image

Làm thế nào để sử dụng công cụ Keyboard Tester của chúng tôi?

  1. Nhấp vào khóa/phím bạn muốn kiểm tra.
  2. Nếu phím hoạt động tốt, công cụ của chúng tôi sẽ hiển thị xem phím đã được nhấn hay không.
  3. Nó cũng sẽ sáng lên phím đã được nhấn trên bàn phím ảo.
  4. Nếu nó không sáng hoặc hiển thị tin nhắn, điều đó có thể có nghĩa là khóa của bạn không hoạt động chính xác.

Frequently Asked Questions


rating-img
Rate this tool
4.70/5   20 votes