altvalue

Kiểm tra bàn phím mac

Kiểm tra bàn phím mac chỉ với một cú nhấp chuột


Esc
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
~

`

!

1

@

2

#

3

$

4

%

5

^

6

&

7

*

8

(

9

)

0

_

-

+

=

Tab

Q

W

E

R

T

Y

U

I

O

P

{

[

}

]

|

\

Capslock

A

S

D

F

G

H

J

K

L

:

;

"
'
return

Shift

Z

X

C

V

B

N

M

<

,

>

.

?

/

Shift

Fn

control

option
command
Spacebar
command
option

please open this in minimum 900px screen .


Dễ sử dụng
Dễ sử dụng
Công cụ kiểm tra bàn phím của chúng tôi rất đơn giản và chỉ cần vài cú nhấp chuột để hoàn thành thao tác.
Thân thiện với người dùng
Thân thiện với người dùng
Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ chuyên gia nào để kiểm tra bàn phím, công cụ của chúng tôi được tạo ra cho tất cả mọi người.
Bảo mật Guranteed
Bảo mật Guranteed
Tất cả dữ liệu của bạn được mã hóa và bảo mật bằng giao thức HTTPS, chỉ bạn mới có thể truy cập dữ liệu của mình trong khi kiểm tra bàn phím.
Không cài đặt
Không cài đặt
Công cụ kiểm tra bàn phím của chúng tôi hoàn toàn trực tuyến và không yêu cầu bạn tải xuống bất kỳ phần mềm bổ sung nào trên thiết bị của mình.
Miễn phí
Miễn phí
Công cụ kiểm tra bàn phím của chúng tôi không tính phí cho bạn một xu duy nhất để kiểm tra bàn phím của bạn.
Hoàn toàn trực tuyến
Hoàn toàn trực tuyến
Công cụ kiểm tra bàn phím của chúng tôi hoàn toàn dựa trên trình duyệt, bạn có thể truy cập ở mọi nơi, bất cứ lúc nào.
how to image

Làm thế nào để sử dụng Keyboard Tester của chúng tôi cho Mac?

  1. 1.Nhấp vào khóa/phím bạn muốn kiểm tra.
  2. 2.Nếu phím hoạt động tốt, công cụ của chúng tôi sẽ hiển thị xem phím đã được nhấn hay không.
  3. 3.Nó cũng sẽ sáng lên phím đã được nhấn trên bàn phím ảo.
  4. 4.Nếu nó không sáng hoặc hiển thị tin nhắn, điều đó có thể có nghĩa là khóa của bạn không hoạt động chính xác.
Bookmark this webpage

Frequently Asked Questions

rating-img
Rate this tool
4.43/5   14 votes