altvalue

Kiểm tra click chuột

Kiểm tra các nút chuột trực tuyến dễ dàng trong vài giâyDễ sử dụng
Dễ sử dụng
Công cụ kiểm tra nhấp chuột của chúng tôi rất đơn giản và chỉ cần vài cú nhấp chuột để hoàn thành thao tác.
Thân thiện với người dùng
Thân thiện với người dùng
Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ chuyên gia nào để kiểm tra nhấp chuột, công cụ của chúng tôi được tạo ra cho tất cả mọi người.
Bảo mật Guranteed
Bảo mật Guranteed
Tất cả dữ liệu của bạn được mã hóa và bảo mật bằng giao thức HTTPS, chỉ bạn mới có thể truy cập dữ liệu của mình trong khi thử nghiệm nhấp chuột.
Không cài đặt
Không cài đặt
Công cụ kiểm tra nhấp chuột của chúng tôi hoàn toàn trực tuyến và không yêu cầu bạn tải xuống bất kỳ phần mềm bổ sung nào trên thiết bị của mình.
Miễn phí
Miễn phí
Công cụ kiểm tra nhấp chuột của chúng tôi không tính phí cho bạn một xu duy nhất để kiểm tra bàn phím của bạn.
Hoàn toàn trực tuyến
Hoàn toàn trực tuyến
Công cụ kiểm tra nhấp chuột của chúng tôi hoàn toàn dựa trên trình duyệt, bạn có thể truy cập ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào.
how to image

Làm thế nào để sử dụng công cụ Kiểm tra chuột của chúng tôi?

  1. 1.Nhấp vào nút bạn muốn kiểm tra.
  2. 2.Nếu nút hoạt động tốt, công cụ của chúng tôi sẽ hiển thị xem phím đã được nhấn hay không. Nó sẽ chỉ định nút nào đã được nhấp.
  3. 3.Nó cũng sẽ sáng lên nút đã được nhấn trên chuột ảo.
  4. 4.Nếu nó không sáng hoặc hiển thị tin nhắn, điều đó có thể có nghĩa là khóa của bạn không hoạt động chính xác.
  5. 5.Bạn cũng có thể nhấp vào biểu tượng “Di chuyển chuột” và biểu tượng “Cuộn chuột” để kiểm tra xem chuột của bạn có di chuyển và cuộn chính xác hay không.
  6. 6.Nếu chuột di chuyển và cuộn tốt, công cụ của chúng tôi sẽ hiển thị “Di chuyển chuột” khi bạn di chuyển chuột và “Cuộn chuột” khi bạn cuộn chuột.

Frequently Asked Questions

rating-img
Rate this tool
4.33/5   21 votes